Oznámení

04. 05. 2020

Vážení rodiče, letošní Mateřinka se konat nebude ani v náhradním termínu.Vstupenky přineste do mateřské školy a já je 10.6.2020 vrátím do pokladny divadla a následně si můžete peníze vyzvednout v mateřské škole.Děkujeme za pochopení.

Informace o znovuotevření lounských  mateřských škol zatím nevíme,sledujete naše webové stránky a facebook,kde Vás budeme informovat.

Rubrika: Nezařazeno | Celý článek: Oznámení | Komentáře: 0

Zápisy do mateřských škol

21. 05. 2020

 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace

 

Datum: 20.5.2020

ROZHODNUTÍ

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/21

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace

 

děti s těmito evidenčními čísly:

1

Nástup 1.9.2020

2

Nástup 1.1.2021

3

Nástup 1.9.2020

4

Nástup 1.9.2020

5

Nástup 1.9.2020

7

Nástup 1.9.2020

9

Nástup 1.9.2020

11

Nástup 5.9.2020

12

Nástup 5.10.2020

13

Nástup 1.9.2020

15

Nástup 1.9.2020

17

Nástup 14.9.2020

20

Nástup 1.9.2020

21

Nástup 1.9.2020

6

Nástup 1.1.2021Odůvodnění:

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Mateřské školy Louny, Čs.armády 2371,příspěvková organizace ke Krajskému úřadu Ústí nad Labem.

Podpis a datum podpisu ředitele školy

Rubrika: Nezařazeno | Celý článek: Zápisy do mateřských škol | Komentáře: 0

Oznámení

01. 04. 2020

Vážení rodiče,

mateřská škola promine úplatu za předškolní vzdělávání po dobu přerušení a omezení provozu mateřské školy.Výše a způsob vrácení úplaty za vzdělávání bude stanoveno po zrušení opatření nezbytných pro řešení krizové situace.

Rubrika: Nezařazeno | Celý článek: Oznámení | Komentáře: 0

Rozpočet na rok 2020

10. 12. 2019
Rubrika: Nezařazeno | Celý článek: Rozpočet na rok 2020 | Komentáře: 0

Stránkování
1 | 2 | 3 |