Jmenování pověřence

17. 05. 2018

Správce"Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace" jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl.37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jako" GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů je pan JUDr.Ing et Ing.Roman Ondrýsek.Ph.D.MBA.

Kontaktními  údaji  pověřence jsou:

ID datové schránky 5b36car

adresa sídla:Palackého 150/8,796 01 Prostějov

telefonní číslo: 732 657 386,733 281 378,732 464 854

e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz