Nadstandartní aktivity

06. 09. 2018

Hudební kroužek

Hudební kroužek v Mateřské škole ČSA Louny má dlouholetou tradici.Pod vedením paní učitelky Pavlíny Zabloudilové se děti schází 1x týdně dopoledne.Jsou zapojovány zpravidla děti mezi 4-7 lety.

Sborový zpěv dětí napomáhá všestrannému rozvoji.Současné pojetí hudební výchovy utváří a cílevědomě usměrňuje vztah  dítěte k okolnímu světu a pomáhá mu objevovat kolem sebe krásu a harmonii.

Repertoár je vybírán dle ročního období,melodičnosti a obtížnosti.Děti prožívají radost,potěšení ze zpěvu a velkou zábavu.Motivací jsou veřejná vystoupení a besídky pro rodiče.

 

Výtvarný kroužek

pod vedením slečny  učitelky Jitky Nehybové, děti pracují v době odpočinku.

Kroužek navštěvují nejstarší děti - KrtečkovéNejsou vybírány,ale zařadí se do činností jednotlivých hodin dle vlastního zájmu .

Děti - kreslí,malují,seznamují se s novými výtvarnými technikami,pracují s přírodními a netradičními materiály.

Našimi díly zdobíme MŠ,polikliniku,Vrchlického divadlo.

 

Výuka anglického jazyka

Výuka anglického jazyka začne od října 2018 pod vedením Ing.P.Hubkové - účetní mateřské školy,která má FCE certifikát na výku anglického jazyka a zkušenosti z jazykových agentur PAROLE,Chotěborský.Výuka anglického jazyka probíhá formou hry,děti se naučí základní slovíčka,písničky a říkanky,anglicky požádat o pomůcky a hračky,které chtějí.Prosíme rodiče o nahlášení,zda máte zájem o výuku angličtiny pro Vaše dítě.Hodina by byla jednou v týdnu odpoledne v MŠ.Cena:1000,-Kč za pololetí.

Prosíme o nahlášení do 24.9.2018 v ředitelně.   Děkujeme