Organizace roku

06. 09. 2018

1.  Děti se zpravidla přijímají od 6hod do 8.30 hod. Po předchozí domluvě s učitelkou lze přivádět děti kdykoliv dle potřeby rodiny, ale dítě musí být nahlášeno do 7.30 hod na stravování.

2.  Rodič je povinnen předat dítě učitelce osobně.

3.  Zákonní zástupci dítěte mohou písemně pověřit vyzvedáváním i jinou osobu.

4.  Přijímá se dítě zcela zdravé.

5.  Děti potřebují do MŠ hrneček k zajištění pitného režimu, polštářek na odpočinek, bačkory, oblečení na školní zahradu.


  Pravidelně vybíráme papírové kapesníky.

      Program MŠ vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V návaznosti na obecné cíle vzdělávání formulované ve školském zákoně jsou hlavními cíli předškolního vzdělávání:

        1.  Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
        2.  Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
        3.  Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící
             na okolí

Provozní doba je od 6.00 do 16.30 hod.

O hlavní prázdniny je vždy jeden měsíc provoz uzavřen,měsíce pravidelně střídáme.

O vánočních prázdninách  je provoz přerušen.

Školní vzdělávací program "hrajeme si celý rok" 
                        Platnost ŠVP: 2018

 

1.ročník - Kuřátka

2. ročník - Zajíčkové

3.ročník - Krtkové