Historie

13. 09. 2017

Naše mateřská škola Louny je škola s dlouholetou tradicí. První paměti budovy (původní školy) sahají až k roku 1870. MŠ byla umístěna ve dvou naprosto nevhodných, částečně podzemních místnostech na Komenského náměstí v Lounech. MŠ se různě stěhovala. Do roku 1974 byla ve starém cukrovaru. Školní rok 1974 - 75 byl zahájen 2.9.1974 ve staré budově cukrovaru. Dne 21.9.1974 v 15 hodin byla slavnostně předána nová budova - 1. MŠ, ČSA 2371, Louny. Při předání měla kapacitu 85 dětí. Počty zaměstnanců se pohybovaly kolem 10 - 12 lidí. MŠ stojí ve východní části města Loun na nejstarším sídlišti. Je to typová škola tvořená z dvoupodlažního traktu se šatnami, jídelnami, hernami, ložnicemi a sociálním zařízením pro děti a jednopodlažního traktu s kuchyní a sociálním zařízením pro personál. Objekt je nepodsklepený s plochou střechou. Kolem školy je prostorná zahrada s houpačkami, průlezkami a dvěma pískovišti. Současná kapacita MŠ je 66 dětí. Kapacita jídelny je 100 strávníků.