Informace pro rodiče

01. 07. 2020

1.9.2020 začíná školní rok.Děti,které zahájí docházku do MŠ budou první den pouze do 10 hodin.Další dny se rodiče dohodnou s ředitelkou školy na dalším postupu adaptace.1.9.2020  od 16.00 bude třídní schůzka rodičů,kde ředitelka školy rodiče seznámí s provozními podmínkami,se vzdělávacím plánem a odpoví na případné dotazy.

Rodiče dětem připraví do šatny:

-igelitovou podepsanou tašku a v ní  podepsané věci na školní zahradu - tepláková souprava,popřípadě i náhradní boty,náhradní  prádlo pro případ pomočení a znečistění,podepsané pyžámko,hrníček na pití - plastový - podepsaný,holčičky s dlouhými vlasy podepsaný hřeben.

-celou sadu papírových kapesníků

-placení stravného a školného na měsíc září  28. a 31.8.2020  od 7.00 do 12.00 a pro nové rodiče 1.9.2020  od 7.00 do 16.00 hod.v ředitelně školy,možnost platit převodem na účet - domluva s paní účetní.Úplata je splatná do 15. dne předcházejícího měsíce  - v srpnu na září,v září na říjern atd.

Na říjen musí být zaplaceno do 15.9.2020,nejpozději do konce měsíce září, po domluvě s ředitelkou školy.

Školné -  750,-Kč

Informace o platbě školného a stravného jsou na webu - aktuality a termín je také vždy vyvěšen na dveřích při vstupu do šaten.

Omlouvání dětí do 7.30 hod. na tentýž den:

 - na email:tridy@mslouny.cz

 - telefonicky:415655880

 -  do sešitu v hale

Prosíme rodiče o prostudování školního řádu a v době od 1.9.2020 do 12.9.2020 a  potvrdili svým podpisem jeho prostudování.Jmenný seznam bude připraven v hale.

Zároveň svým podpisem potvrdíte souhlas s provozní dobou mateřské školy : 6.00 do 16.00 hod. a souhlas s výjezdy na školní výlety.  Děkujeme

Další dokumenty k podpisu v ředitelně školy.

 


 

Rubrika: Nezařazeno | Celý článek: Informace pro rodiče | Komentáře: 0